Ook in Groningen neemt de armoede toe. In de gemeente groeit momenteel al één op de vijf kinderen op in armoede. 

Het college van B en W heeft een nieuw armoedebeleid opgesteld om er voor te zorgen dat deze kinderen evenveel kansen krijgen als andere kinderen.

Het college wil in 2017 meer aandacht voor gezinnen in armoede, om vooral voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar de gevolgen van armoede te verlichten. In 2017 wil het college meer inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers betrekken bij het armoedebeleid.

Afgelopen jaar zijn diverse projecten uitgevoerd om de gevolgen van armoede te verlichten en het thema op de maatschappelijke agenda te zetten. Er is veel belangstelling voor de trainingen die het armoedeteam samen met ervaringsdeskundigen geeft. Inmiddels zijn 350 beroepskrachten getraind, zoals WIJ-teammedewerkers, leerkrachten en collega's.

Omdat kinderen die opgroeien in armoede soms zonder ontbijt naar school gaan, ontvangen 500 kinderen gezonde schoollunches en aan 6000 kinderen wordt fruit aangeboden.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het is heel goed dat ondernemers uit de stad zich betrokken voelen om kinderen en jongeren iets te bieden zodat zij ook kunnen meedoen met activiteiten. Dat mogen er wat mij betreft nog veel meer zijn. Participatie is heel belangrijk, zeker voor kinderen.”