Het Groningse college van B en W wil verder met zijn beleid om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet, opvang te bieden.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff maakte maandag bekend dat er geen overeenstemming is bereikt met de gemeenten over het faciliteren van opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die om wat voor reden dan ook niet kunnen worden uitgezet.

Dijkhoff zal gemeenten met een dergelijke opvangbeleid nu niet langer financieel compenseren voor het bieden van bed, bad en brood, omdat gemeenten in zijn ogen het Rijksbeleid niet mogen ondermijnen.

"Als gezamenlijke gemeenten dachten wij dat een akkoord binnen handbereik leek, maar de deur wordt nu hard dichtgegooid door de staatssecretaris. Dat is zeer spijtig en onbegrijpelijk", zo zegt wethouder Ton Schroor in een reactie.

B4-voorziening

In de gemeente Groningen verblijven 200 asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang, in een zogenaamde B4-voorziening (bed, bad, brood en begeleiding). Volgens de gemeente is met dit beleid veel succes geboekt.

"Dit onderwerp mag en kan niet langer op de onderhandelingstafel blijven liggen", aldus Schroor. "We kunnen niet uit de voeten met een papieren werkelijkheid, we hebben een oplossing nodig die in de praktijk werkt. En die oplossing hebben we in Groningen. Bied de groep mensen die uit de vrijheidsbeperkende locatie worden gezet een sobere opvang en geef ze begeleiding op maat. Dat werkt!", zo zegt de wethouder.

"Het is wat mij betreft geen discussie tussen politiek links en rechts. We moet staan voor een humane oplossing", vervolgt Schroor. ‘In Groningen hoeft niemand onder een brug te slapen.'

'Beleid voortzetten'

Ondanks het ontbreken van een akkoord gaat de gemeente Groningen wat de wethouder betreft door met de huidige bed, bad, brood-opvang in de stad, inclusief de recent aangekondigde uitbreiding met aparte units.

Schroor: "De staatssecretaris kondigt maatregelen aan die onze succesvolle aanpak kunnen frustreren. Dat is onacceptabel. Ik kan me voorstellen dat we in gezamenlijkheid de komende maanden kijken, wellicht door een onafhankelijke commissie van wijze mensen, hoe we wel een oplossing kunnen vinden."