De bewoners van de Rivierenbuurt in de stad zien het liefst dat het nieuwe stationsgebied een dynamisch, creatief en open gebied wordt.

Dat staat in een verslag dat een aantal inwoners van de buurt dinsdag 22 november zal aanbieden aan de raadscommissie ruimte en wonen.

Op initiatief van zowel de gemeente als bewoners vond woensdag 5 oktober een zogenoemde ‘bewonersraadpleging’ plaats. Tientallen buurtbewoners maakten hier hun wensen, ideeën en randvoorwaarden voor het nog te ontwikkelen stationsgebied kenbaar.

Deze zijn verzameld in een verslag dat dinsdag wordt aangeboden aan de raadscommissie ruimte en wonen. Het is bijzonder dat de gemeente op zo’n vroeg tijdstip van de ontwikkeling van het stationsgebied de omliggende bewoners raadpleegt, aldus de bewoners.

Een van de belangrijkste conclusies van de raadpleging is dat de bewoners geen tweede nieuwe ‘benauwende Grunobuurt’ wensen, maar een ruim opgezet, creatief en dynamisch gebied, zo valt te lezen in het verslag. In het gebied moet plek zijn voor alternatieve woonvormen, met zowel koop- als sociale huurwoningen in het midden- en hoger segment en ook een combinatie van wonen en werken moet mogelijk zijn. De bewoners zien verder graag een gebied waar geëxperimenteerd wordt met architectuur en natuur en dat een uithangbord is voor de speerpunten van de stad. ‘Een gebied zoals het Ebbingekwartier’, vatten de samenstellers van het verslag samen.

Tevens stellen de bewoners vragen bij het geplande fietspad dat een hoofdfietsroute moet worden naar de zuidkant van de stad maar uitkomt op een steile fietsbrug over de ringweg. De route via de Achterweg en de Hereweg is een veel logischer alternatief en het scheelt de sloop van een deel van de Parkweg, aldus de omwonenden.

Hoewel de buurtbewoners over het algemeen positief zijn over de invulling van het gebied, maken ze zich wel zorgen over de bouwperiode waarin zwaar verkeer, grote grondverplaatsingen en verkeershinder het buurtbeeld zullen bepalen. De vrees bestaat dat dit een aanslag zal zijn op de oudere woningen aan de Parkweg.