Fors meer nieuwe studenten op Hanzehogeschool

De instroom van studenten op opleidingen van de Hanzehogeschool is met 11,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Voor het studiejaar 2016-2017 hebben zich in totaal 7332 studenten ingeschreven bij de Hanzehogeschool. Vorig jaar waren dat er 6592.

Volgens de Hanzehogeschool is daarmee sprake van een behoorlijk herstel van de instroom na de invoering van het leenstelsel.

De Hanzehogeschool telt nu in totaal 28.515 studenten, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Tip de redactie