Nieuwe indeling voor busvrije Brugstraat

Tijdens festival Let’s Gro is een eerste impressie getoond van hoe de Brugstraat er in de toekomst uit kan komen te zien.

Zowel de Brugstraat als de Munnekeholm en A-straat worden busvrij en krijgen dus een nieuwe inrichting. In samenspraak met ondernemers en bewoners is een eerste toekomstscenario gemaakt.

Bij het maken van het eerste ontwerp voor een nieuwe inrichting van dit deel van de stad is de gemeente op een bijzondere en voor Groningen unieke manier te werk gegaan. De gemeente heeft ondernemers en omwonenden namelijk gevraagd mee te denken over het toekomstig gebruik van dit deel van de stad, waar voetgangers en fietsers straks alle ruimte krijgen.

De directbetrokkenen zijn daarom onlangs op uitnodiging van de gemeente in groepjes de straat op geweest. Ze hebben daarbij genoteerd wat ze graag in hun straat zouden willen zien, variërend van bankjes tot groen en van terrasjes tot plekken voor laden en lossen.

Al deze en ook andere ideeën en gebruikswensen zijn verwerkt in eerste impressies van het gebied, die aan het publiek werden vertoond tijdens Let’s Gro. Buurtbewoners, ondernemers maar ook mensen die niet in deze straten wonen of werken mochten daar hun mening geven over de eerste ontwerpen.

Die input wordt weer meegenomen in een aangepast ontwerp dat in februari of maart volgend jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het is de bedoeling dat het definitieve ontwerp dan na de zomer van volgend jaar gerealiseerd wordt.

Tip de redactie