Stadsschapen verlaten stad en gaan weer naar winterlocatie

De kudde stadsschapen is dinsdag weer vertrokken naar hun winterlocatie. De zogeheten Stadskudde heeft de afgelopen maanden gegraasd op de groengebieden in de stad Groningen.

De schapen gaan deze winter weer naar het Bargerveen bij Emmen. In januari worden daar de stadslammetjes geboren en in april volgend jaar keert de kudde weer terug naar de stad.

De 300 Schoonebeekers en Veluwse heideschapen waren voor het tiende jaar op rij in dienst van de gemeente. Ze zijn ingezet bij het natuurvriendelijk beheer van bermen en groengebieden.

Met hun hoeven verbeteren schapen de structuur van de bodem waardoor nieuwe zaden kunnen kiemen en de beplanting meer variatie gaat vertonen. En omdat de schapen zaden meedragen in hun vacht, verspreiden ze zo allerlei plantensoorten. In de afgelopen maanden at de kudde bijna 900.000 kilo gras en dat is 10 tot 12 kilo per schaap per dag.

Twitter

Veel Stadjers namen in die periode een kijkje bij de kudde. Inmiddels volgen ruim 1600 mensen de stadskudde op Twitter. Via dit kanaal houdt de herder belangstellenden regelmatig op de hoogte van het wel en wee van de schapen.

Ook in de wintermaanden blijft herder Bouke dat doen. Dit levert vooral in de lammertijd, van begin januari tot half februari, vaak spannende berichten op.

De schaapsherder twittert onder de naam: StadskuddeGrunn.

Tip de redactie