De ChristenUnie en Student&Stad hebben het college van B en W vragen gesteld over het pand op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat in Groningen dat onlangs knalroze is geverfd. Volgens de partijen meet de gemeente met twee maten.

CU en Student&Stad wijzen er op dat een onderneemster aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat recent een berisping kreeg omdat ze de gevel van haar pand in een andere kleur had geverfd. De vrouw moet haar pand opnieuw verven omdat er geen vergunning was aangevraagd.

"Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente naar eigen inzicht gevels in de stad van een andere kleur kan voorzien terwijl ondernemers aan strenge regels moeten voldoen om het straatbeeld mooi te houden", zegt Arjen Banach, raadslid van Student&Stad.

Inge Jongman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vraagt zich af of de kosten wel opwegen tegen de opbrengsten van deze ludieke actie. "Een festival dat haar focus heeft op een duurzame samenleving slaat een beetje een modderfiguur door een gigantische gevel over te schilderen. Verf is helaas meestal geen vriend van het milieu."