In de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte wordt betaald parkeren ingevoerd.

Dit is volgens de gemeente noodzakelijk om de toenemende parkeerdruk in deze wijken tegen te gaan.

Niet alle inwoners van de wijken zijn het eens met de maatregel. In de Korrewegwijk wordt op verzoek van de bewoners daarom geëxperimenteerd met deelauto’s. Dit zou volgens de bewoners ook de parkeerdruk verminderen.

Het initiatief wordt door de gemeente ondersteund, maar burgemeesters en wethouders verwachten niet dat de parkeerdruk hierdoor op korte termijn enorm afneemt. De invoering van betaald parkeren wordt daarom wel gewoon doorgezet.