De plek van het huidige PostNL-pand aan de Achterweg in Groningen wordt ingericht als een 'parkachtige' omgeving.

De PostNL-locatie is in juni van dit jaar door de gemeente gekocht met het oog op de ombouw van het Hoofdstation.

Samen met een aantal omwonenden heeft de gemeente Groningen de afgelopen tijd gekeken naar een nieuwe inrichting van dit gebied. Het resultaat van deze gesprekken is dat de omgeving van de locatie 'groen' wordt ingericht en de uitstraling van een park krijgt.

Het groene ontwerp wordt meegegeven aan de aannemer die te zijner tijd aan de slag gaat op de locatie. De sloop en herinrichting van de PostNL-locatie worden meegenomen bij de ombouw van het Hoofdstation 2018 – 2021.

Woensdag werd ook bekend dat het volledige busstation wordt verplaatst naar de zuidzijde van het station.