De provincie steekt drie miljoen euro in de bouw van een nieuw innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen.

Het nieuwe gebouw biedt plaats aan laboratoria en kantoren voor bedrijven op het snijvlak van landbouw en chemie. In het innovatiecentrum kunnen ongeveer honderdvijftig mensen aan de slag. De bouw van het centrum moet volgend jaar starten en voor de zomer van 2018 klaar zijn. In totaal kost de bouw van het centrum bijna 15 miljoen euro.

Het innovatiecentrum moet een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor vernieuwende bedrijven die zich bezighouden met bio-economie, zoals het gebruik van hernieuwbare (natuurlijke) grondstoffen voor hoogwaardige toepassingen zoals groene chemicaliën en het winnen van energie uit restproducten. Onder meer de ontwikkelafdeling van aardappelzetmeelbedrijf AVEBE heeft belangstelling om ruimte in het nieuwe centrum te huren.

Door de locatie op de Zernike Campus in Groningen heeft het centrum korte lijnen met allerlei onderwijsinstellingen, zoals de RuG, de Hanzehogeschool en het Noorderpoortcollege.

REP

De subsidie komt uit het budget Rijkseconomisch Programma Zuiderzeelijn (REP-ZZL), de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.