Als het aan het college van b en w van Groningen ligt, wordt het volledige busstation verplaatst naar de zuidzijde van het Hoofdstation.

Op de huidige plek aan de noordzijde is te weinig ruimte om de groei van het aantal busreizigers in de toekomst op te vangen. Naar verwachting kan het nieuwe busstation vanaf 2021 in gebruik worden genomen.

Er waren al plannen om zes haltes naar de achterzijde van het station te verplaatsen. Het college van b en w wil nu het volledige busstation naar de achterkant verplaatsen.

Voordelen

Volgens het college levert dat een groot aantal voordelen op. Zo is de ruimte aan de noordzijde te beperkt om verdere groei van het aantal reizigers mogelijk te maken. Dit aantal neemt naar verwachting nog toe en daar komt bij dat de bussen ook steeds langer worden.

Het huidige busstation aan de noordzijde is bovendien slecht toegankelijk voor mindervaliden, de bushaltes zijn te klein om de vele reizigers te herbergen en de verkeerssituatie op de Stationsweg ter hoogte van de Werkmanbrug is zeer complex, waardoor vaak onveilige situaties ontstaan. Een busstation aan de zuidzijde kent deze nadelen niet, aldus b en w.

Eén lang busstation

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het verplaatsen van het gehele busstation, wordt het aantal haltes aan de zuidzijde uitgebreid tot een volwaardig busstation. In combinatie met de geplande busonderdoorgang en de reizigerspassage onder het Hoofdstation door, wordt het mogelijk één lang busstation te realiseren.

Een van de grote voordelen hiervan is dat de busreizigers de busbaan niet meer hoeven over te steken, maar net als treinreizigers gebruik kunnen maken van de reizigerstunnel.

Op woensdag 16 november is er een inloopbijeenkomst over de plannen in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, tussen 19.30 en 21.00 uur.