Het grote, tientallen miljoenen euro’s kostende bevolkingsonderzoek Lifelines levert minder op dan gedacht.

Het gaat om een langlopend onderzoek naar de gezondheid van 166.000 inwoners van Noord-Nederland. De verwachting was dat dat onderzoek driehonderd banen zou opleveren. Maar dat zijn er tot nu toe honderd, aldus het Dagblad van het Noorden. Wetenschappelijk gezien is Lifelines tot nu toe wel succesvol, maar economisch gezien niet.

Niet alleen levert het onderzoek minder banen op dan gedacht, ook levert het minder geld op voor commercieel gebruik van de onderzoeksresultaten. Veel deelnemers geven namelijk aan dat ze ethische bezwaren hebben tegen het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden.

Nu de inkomsten tegen vallen, zal Lifelines voor verder onderzoek nieuwe miljoenen gaan vragen bij het Rijk.