De werkzaamheden aan de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen gaan volgend jaar zomer van start. De meest ingriijpende werkzaamheden vinden plaats in 2018 en 2019 en de nieuwe ringweg is naar verwachting in 2021 klaar.

Hoewel de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg pas volgend jaar van start gaan, start de aannemer daarvoor al met de afbraak van huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat, de aanleg van de Helperzoomtunnel en de aanleg van een op- en afrit voor bussen bij de P+R bij Hoogkerk.

Beperken verkeershinder

Combinatie Herepoort gaat maatregelen nemen om de hinder voor het verkeer te beperken. Zo wordt de verdiepte ligging in een keer aangelegd in plaats van in twee delen, waardoor de bouwtijd hiervan een jaar korter is dan verwacht. Dit betekent ook minder hinder voor weggebruikers en omwonenden.

Beperken overlast voor omwonenden

De direct omwonenden gaan serieuze overlast ondervinden van de ombouw van de zuidelijke ringweg, zo waarschuwt de aannemer. Combinatie Herepoort probeert de overlast voor omwonenden wel zo veel mogelijk tegen te gaan.

Zo kiest Combinatie Herepoort in de buurt van huizen en scholen niet voor heien, maar voor het gebruik van schroefpalen. Dit veroorzaakt minder geluidsoverlast en trillingen.

Verder komen bij de tijdelijke wegen en rondom de grotere werkzaamheden geluidsschermen om het lawaai te dempen. Het bouwverkeer wordt beperkt door grond waar mogelijk niet af te voeren, maar te hergebruiken.

Stewards

Rond de bouwplaatsen worden stewards ingezet. Zij zijn het aanspreekpunt voor omwonenden en proberen kleinere problemen direct op te lossen.

Wie overlast door wegwerkzaamheden in de stad ervaart, kan in het vervolg ook terecht bij een nieuw centraal loket van Groningen Bereikbaar: het Loket Verkeer & Werkzaamheden.