Groningen wil naar 89.000 klimaatneutrale woningen

Het Groningse gemeentebestuur wil dat binnen 19 jaar 89.000 woningen in de stad volledig energieneutraal zijn.

Het college van B en W wil veel meer werk maken van de ambitie om de stad in 2035 klimaatneutraal te krijgen. Plannen hiertoe worden woensdag besproken in de raadscommissie 'beheer'.

Zo bereidt de gemeente een proef met warmtepompen voor die CV-ketels kunnen vervangen. Verder overlegt de gemeente met partijen die de introductie van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof kunnen bespoedigen.

Inwoners

Ook is volgens het college van B en W belangrijk dat de inwoners van de stad hun steentje bijdragen door zoveel mogelijk energie te besparen.

Het energieloket 'Groningen woont SLIM' krijgt daarin een belangrijke rol. Burgers kunnen er advies inwinnen over energiebesparing.

Tip de redactie