Het Scheepvaartmuseum in Groningen kan komend jaar twee miljoen euro tegemoet zien voor een grondige opknapbeurt. Ook komt twee miljoen voor verdere ontwikkeling van de creatieve wijk van Groningen, het Ebbingekwartier.

Dat heeft het college van B en W bekend gemaakt. De plannen maken onderdeel uit van de begroting voor 2017.

Volgens wethouder Financiën Ton Schroor (D66) van Groningen gaat het beter met de stad en is er in de begroting van 2017 daarom ruimte voor extra investeringen.

Door de gunstige economische situatie is er in de gemeente Groningen ook ruimte voor nieuwe ambities. Er gaan extra middelen naar wijkbudgetten en gebiedsgericht werken. Tot slot wordt de reservepositie, de "schatkist van Groningen", versterkt.

Innovatieateliers

In 2017 blijven de totale woonlasten voor de Stadjers gelijk.  Er wordt volgend jaar geïnvesteerd in de wijken, in het bijzonder het gebiedsgericht werken. Ook is er negen miljoen beschikbaar voor de vernieuwing in de zorg en het voorzetten van de innovatieateliers.

"Belangrijk vind ik ook onze investering van tien miljoen in stedelijke vernieuwing", vertelt wethouder financiën Ton Schroor. "Hiervan gaat 2 miljoen naar een grondig vernieuwing van het Scheepvaartmuseum en ook 2 miljoen naar het cultuurcluster Ebbingekwartier."