De gemeente Groningen ziet geen reden kunstgras in de ban te doen. De gemeente reageert daarmee op het tv-programma Zembla waarin werd gemeld dat de rubberen korreltjes in de velden mogelijk kankerverwekkend zouden zijn.

Volgens de gemeente heeft de uitzending ook in Groningen tot vragen van sporters, ouders, clubs en scholen geleid. Toch ziet de gemeente geen reden om te stoppen met sporten op de kunstvelden.

De gemeente volgt daarmee het advies van de GGD Groningen op die adviseert een eerder onderzoek van het RIVM uit 2008, waarin werd gesteld dat de velden veilig zijn, als leidraad te nemen.

De gemeente Groningen deelt wel de conclusie van Zembla dat er snelgedegen vervolgonderzoek nodig is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van VWS gevraagd om daar, in overleg met het RIVM, vaart achter te zetten.