De gemeente Groningen gaat de strijd aan met kindermishandeling.

Nog steeds heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling, zegt de gemeente Groningen. De gemeente vindt dat onacceptabel en wil dat alle kinderen in de stad veilig moeten kunnen opgroeien.

De focus komt vooral te liggen op het voorkomen van kindermishandeling. Zo zijn alle medewerkers van de WIJ-teams afgelopen tijd getraind in het herkennen van signalen van kindermishandeling, zo zegt wethouder Mattias Gijsbertsen.

De volgende stap is dat alle gemeentelijke medewerkers die contact hebben met kinderen of gezinnen getraind worden. Daarbij gaat het onder ander om medewerkers van scholen, bibliotheken, sportverenigingen, de Voedselbank en buurthuizen.

Taboe

Groningen wil behalve het geven van trainingen ook het voortouw nemen in een breed maatschappelijk debat. "Iedereen in de samenleving kan een aandeel hebben in het voorkomen, signaleren en bestrijden van kindermishandeling. Professionals, burgers, ouders, kinderen en jongeren zelf; het taboe moet doorbroken worden", aldus de gemeente.