Een overgrote meerderheid van de Groningers wil dat de gaskraan dicht gaat. Dat geldt niet alleen voor inwoners van het aardbevingsgebied, maar ook voor Groningers die geen hinder en schade ondervinden van de bevingen, zo blijkt uit onderzoek.

Het onderzoek, Gronings Perspectief, is uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid, 67 procent tot 78 procent, van de ondervraagden vindt dat gaswinning en schadevergoedingen onrechtvaardig zijn. "Daarbij valt op dat respondenten buiten het aardbevingsgebied de situatie net zo onrechtvaardig vinden: men is solidair", aldus de onderzoekers.

Zo’n 80 procent van de ondervraagden denkt dat zij zich veiliger zouden voelen als de gaskraan wordt dichtgedraaid. Meer dan 70 procent denkt zich veiliger te voelen door inspectie en versterking van hun eigen woning.

In een vervolgonderzoek wordt gekeken in hoeverre gevoelens van onrecht bijdragen aan stress en ervaren onveiligheid.