De provincie Groningen heeft het komende jaar bijna 320 miljoen euro te besteden. Er gaat veel geld naar duurzaamheid, de aanleg van snel internet en het beschermen van cultureel erfgoed.

Het provinciebestuur presenteerde dinsdag de nieuwe begroting voor het komende jaar. Die wordt op 9 november besproken door de Provinciale Staten.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft als hoofddoel het mooier, veiliger en sterker maken van de provincie. Ze willen meer banen creeeren en investeren daarom in een meester-gezelsysteem voor het bedrijfsleven, waarbij oudere werknemers hun jonge opvolgers gaan coachen en ze een vak gaan leren.

Geld tegen verloedering

Er is 30 miljoen euro beschikbaar voor aanleg van snel internet in de buitengebieden. Ook komt er geld voor de aanpak van achterstallig onderhoud aan wegen en drie extra waterbergingsgebieden in het Westerkwartier. De provincie steekt 47 miljoen euro in een leefbaarheidsprogramma om verpaupering en verloedering tegen te gaan.

Tot slot wordt geïnvesteerd in een erfgoedmonitor waarmee alle monumenten in de provincie in kaart worden gebracht. Ook komt er geld voor ecologisch herstel van de Eems-Dollard. Tot slot komt er een fonds voor de lokale ondersteuning op het gebied van leefbaarheid en duurzame energie.