De bed-bad-brood opvang voor asielzoekers en uitgeprocedeerde vluchtelingen aan de Helsinkistraat in Groningen wordt uitgebreid met 176 plekken.

De uitbreiding is nodig omdat het aantal mensen dat een beroep doet op de bed-bad-brood regeling nog elke maand toeneemt, aldus de gemeente Groningen.

Op dit moment worden in Groningen bijna 250 mensen opgevangen. Ruim honderd van hen verblijven aan de Helsinkistraat, de anderen op verschillende kleinere locaties. De verwachting is dat er komend jaar zeventig tot 120 mensen extra bij de Groningse opvang zullen aankloppen. Het gaat dan vooral om mensen uit AZC’s in de provincie.

De uitbreiding is tijdelijk, in afwachting van het definitieve bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten.