De werkzaamheden aan de Oostelijke en Noordelijke Ringweg in Groningen zijn onlangs, na vijf jaar, afgerond. Om de omwonenden te bedanken voor hun geduld organiseert de provincie een feestje en een vuurwerkshow.

Het feest vindt plaats op zaterdagavond 1 oktober van 19.30 tot 21.30 uur bij de Noordzeebrug.

De werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg begonnen eind 2010 en hebben zo’n vier jaar geduurd.  Vervolgens startte begin 2014 de bouw van de nieuwe Noordzeebrug.

Op de vernieuwde Oostelijke Ringweg zijn de bestaande kruisingen en de verkeerslichten volledig verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn ongelijkvloerse kruisingen met nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten gekomen. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Langs de ringweg is veel nieuw groen aangeplant.

Begin 2014 is op dezelfde plek als de oude Noordzeebrug, de nieuwe Noordzeebrug gebouwd die ruim drie meter hoger is geworden. Tegelijkertijd is de nieuwe aansluiting met De Noordelijke Ringweg/Bedumerweg aangelegd.