Het Groningse studentencorps Vindicat Atque Polit schorst een groep van dertien leden die een lijst met 22 vrouwelijke leden hebben verspreid. 

Het bestuur van Vindicat, dat zich van de lijst distantieert en de gang van zaken ten zeerste betreurt, heeft nader onderzoek aangekondigd en sluit verdere disciplinaire maatregelen niet uit.

Positie studentes

Voor Rector Stijn Derksen heeft de positie van de studentes momenteel prioriteit. "Het bestuur van Vindicat staat volledig achter deze leden en hun families. Dit gaat de grenzen van de studentengrap ver te buiten. Ik wil benadrukken dat deze actie haaks staat op de normen en waarden van Vindicat en hoe wij onze vrouwelijke leden zien. Zij vormen een onmisbaar en waardevol onderdeel van onze vereniging. Ik wil iedereen oproepen om de lijst niet verder te verspreiden."

Het bestuur van Vindicat staat in nauw contact met de studentes en heeft hen gisteravond direct op de vereniging uitgenodigd om hun verhaal te horen en waar mogelijk hulp aan te bieden.

Geschrokken

"De studentes zijn uiteraard geschrokken, ook van alle media-aandacht en van de denigrerende bewoordingen die in de media worden gebruikt. Het was wellicht bedoeld als grap, maar dat laat onverlet dat hun privacy is geschonden en dat hun persoonlijke gegevens op straat liggen. Wij hebben als bestuur maatregelen getroffen, maar hebben er begrip voor als de studentes besluiten om aangifte te doen."

De meeste studentes hebben hun mobiele telefoonnummers inmiddels veranderd. Het bestuur van Vindicat zal de gemaakte kosten daarvoor vergoeden en op de geschorste leden verhalen.