Koning Willem Alexander besteedde dinsdag in zijn troonrede aandacht aan de Groningse aardbevingsproblematiek.

"Investeren in de toekomst betekent ook problemen aanpakken zoals die zich voordoen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen", zo sprak de koning.

"De gevolgen zijn ingrijpend en de regering wil samen met alle getroffen Groningers werken aan oplossingen", zo zei hij tijdens zijn troonrede.

De koning wees erop dat er al de nodige maatregelen worden genomen. "Door de gaswinning te halveren ten opzichte van 2012 en woningen en andere gebouwen te versterken, worden veiligheidsrisico’s beperkt."