De brandweer heeft woensdagmorgen basisschool De Heerdstee in de Groningse wijk Beijum ontruimd.

Bij werkzaamheden in de tuin van de school werd een gasleiding geraakt.

Om te voorkomen dat de schoolkinderen gevaar zouden lopen, besloot de brandweer alle klassen te ontruimen.

De kinderen zijn volgens de brandweer op een veilige plek opgevangen terwijl het schoolgebouw wordt geventileerd.

Gasnetbeheerder Enexis werkt aan het dichten van het lek.