Het inwoneraantal van de stad zal komende jaren blijven groeien. Tot 2030 neemt het aantal inwoners toe met 7,9 procent, zo blijkt uit de bevolkingsprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale Nederlandse bevolking zal volgens de onderzoekers tot 2030 toenemen met 950.000 mensen. Vooral de grote steden zullen groeien. De grootste groei wordt dan ook verwacht in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Uit de prognose blijkt dat veel Groningse gemeenten, met name in oost-Groningen, komende jaren juist zullen krimpen. Landelijk zal bijna 1 op de 5 gemeenten in 2030 minder inwoners tellen dan nu, zo is de verwachting.