Omwonenden van de oostelijke en noordelijke ringweg in Groningen hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijzonder evenement. Het betreft een feestje op zaterdagavond 1 oktober ter afsluiting van de werkzaamheden aan de Ring Oost en de Ring Noord.

Die werkzaamheden hebben in totaal vijf jaar geduurd.

Het projectteam wil omwonenden middels het feestje bedanken voor het geduld dat ze hebben gehad, de afgelopen jaren. "Voor u als omwonende was het door geluidsoverlast en hinder niet altijd even prettig. We willen daarom niet zo maar uit het werkgebied vertrekken en samen met u, op een gepaste manier afscheid nemen."

Het feestje is op zaterdag 1 oktober onder de Noordzeebrug. De bezoekers krijgen daar dan een "spektakel" aangeboden, aldus het projectteam vanuit de provincie Groningen.

"We nemen u en uw woonomgeving op een luchtige, speciale, manier mee in een terugblik op 'vijf jaar klussen aan de Ring'. Aangezien de Noordzeebrug een nieuwe 'look' heeft gekregen en drie meter hoger is geworden, zullen ook op het water activiteiten plaatsvinden."

"Om daar vervolgens af te sluiten met een mooi spektakel dat we als verrassing houden. De betrokken bestuurders van Aanpak Ring Zuid krijgen vervolgens het stokje overgedragen en goede adviezen mee voor de grote nieuwe klus aan Ring Zuid."