Groningen Bereikbaar heeft een kaart ontwikkeld die de actuele verkeerssituatie in en rond Groningen laat zien.
 

Reizigers kunnen met deze kaart voor vertrek of tijdens hun reis via hun mobiele telefoon actuele informatie krijgen over wegwerkzaamheden, verkeershinder, verkeersdrukte, de P+R-terreinen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

In de komende jaren wordt er gewerkt aan onder andere de zuidelijke ringweg. Automobilisten kunnen daar hinder van ondervinden. Om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen, is de kaart ontwikkeld.

Uiteindelijk moet de kaart ook laten zien hoe iemand het beste naar Groningen kan reizen. Dat reisadvies houdt dan specifiek rekening met de actuele verkeerssituatie in de stad.