De gemeente Groningen vergoedt ook dit jaar laptops voor brugklassers uit gezinnen met een minimuminkomen.

De gemeente verlengt de regeling omdat ze wil voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen vanwege een laag inkomen van hun ouders.

"Kinderen die thuis geen computer hebben, kunnen achterstanden oplopen in het onderwijs", aldus wethouder Mattias Gijsbertsen. "Zonder laptop kunnen zij niet goed hun huiswerkopdrachten maken. De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat alle kinderen, ook kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen, een goede opleiding krijgen."

Vanaf 1 september kunnen ouders met een minimuminkomen bij de gemeente  een vergoeding voor een laptop aanvragen voor hun kind dat dit schooljaar voor het eerst naar vmbo, havo of vwo gaat. De vergoeding bedraagt maximaal 350 euro per kind en kan aangevraagd worden van 1 september tot 1 december 2016.