Belangengroepen willen niet meer rond tafel met NCG over schadeprotocol

De Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad hebben geen vertrouwen meer in het overleg met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het NAM-schadeprotocol.  

De belangengroepen laten dinsdag weten dat ze hun advisering aan de NCG hebben stopgezet.

Beiden zijn van mening dat het huidige schadeprotocol niet deugt. Ze zouden dan ook op uitnodiging van de Nationaal Coördinator Hans Alders in gesprek gaan over een herziening. Dat zou echter wel gebeuren binnen kaders die door de NAM zijn vastgesteld.

Uiteindelijk is er een nieuw protocol tot stand gekomen, na overleg tussen de NAM en de coördinator. De belangengroepen hebben niet de kans gekregen om mee te praten.

Druppel

De belangengroepen zijn het zat. Het uitblijven van een dialoog is volgens hen de druppel die de emmer doet overlopen. Ook balen ze van het aan de kant zetten van Vergnes, een van de grootste contra-expertisebureaus in de regio, de zee van C-schades en het negeren van schades in het buitengebied.

"Zolang NAM dergelijke interventies in volledige vrijheid kan en mag doen heeft het voor ons geen enkele zin om de NCG te adviseren over een nieuw NAM-schadeprotocol. Immers, NAM doet toch wat zij zelf wil. Daaraan moet een einde komen!", aldus beide belangengroepen. 

NAM 

De GBB en het Gasberaad willen pas weer met de NCG in gesprek als de NAM z'n handen van de schade-inspecties heeft afgehaald. Ze pleiten voor een onafhankelijke expert, die los staat van de NAM.

Het besluit is ook al meegedeeld aan Hans Alders, die het gaat bespreken in een stuurgroep met daarin de overheden.

Tip de redactie