Het verzakken van landbouwgrond in Groningen wordt niet veroorzaakt door de gaswinning. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Sweco, voorheen Grontmij.

RTV Noord wist de hand te leggen op een nog geheim onderzoek, dat is gehouden in opdracht van de Commissie Bodemdaling.

LTO Nederland krijgt veel klachten van boeren over extra verzakkingen op delen van hun grond, die volgens hen zouden worden veroorzaakt door de gaswinning. Daardoor werken bijvoorbeeld drainagesystemen niet meer goed.

Volgens Sweco wordt de bodemdaling veroorzaakt door 'autonome bodemdalingsprocessen al dan niet in combinatie met menselijk ingrijpen'. Daarmee bedoelen ze bijvoorbeeld het dempen van sloten. De onderzoekers hebben gekeken naar verschillende soorten ondergrond.

De aardbevingen zouden volgens Sweco ook niet hebben gezorgd voor een versterking van de bodemdaling. Wel is het zo dat de bodem in het hele gebied is gedaald.