De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft bij de Nationaal Coördinator Groningen gepleit voor een onafhankelijk kenniscentrum, dat zich gaat bezighouden met de gevolgen van de aardbevingen voor de Groningse bodem.

De belangenclub liet afgelopen week in een gesprek met Alders weten dat er nu teveel belanghebbende partijen betrokken zijn bij de onderzoeken in de Groningse bodem.

De GBB laat weten dat als er onderzoek wordt gedaan in Groningen, die in handen is van de NAM, TNO, KNMI, TCBB, Deltares en Arcadis. "Zij formuleren de onderzoeksvragen en analyseren de resultaten op basis van de meetinstrumenten die zij kiezen. Andere meetinstrumenten worden uitgesloten", aldus de GBB.

De belangenclub baseert zich op een aangenomen motie in de Tweede Kamer waarin staat dat er een onafhankelijk onderzoeksprogramma moet komen. "De Tweede Kamer is zich er dus ook van bewust dat de verschillende onderzoeken nu voornamelijk gebaseerd zijn op onderzoeken door of via belanghebbende partijen, namelijk Shell en NAM."

De bodembeweging heeft het plan bij Alders neer gelegd en hoopt dat hij zich nu voor een onafhankelijk kenniscentrum gaat inzetten.