Hanzehogeschool komt met aardbevingsopleiding

De Hanzehogeschool in Groningen heeft een post bacheloropleiding 'Aardbevingen en diepe ondergrond' ontwikkeld.

De opleiding is bedoeld voor medewerkers en beleidsmakers van adviesbureaus, provincies, gemeenten, waterschappen met een bouwkundige of civieltechnische opleiding op hbo-niveau.

De opleiding moet er toe leiden dat er in het Groningse aardbevingsgebied voldoende specialisten komen met adequate kennis om de benodigde versterkingswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

In de opleiding, die negen maanden duurt, staan kennis van aardbevingen, mogelijke maatregelen en preventie centraal.

 

Tip de redactie