D66 wil een mountainbikeroute op het Suikerunie-terrein. De partij wil onderzoeken of het terrein en de vloeivelden geschikt zijn voor zo’n route.

Volgens D66 moet Groningen als fietsstad zich ook inzetten voor de fietssport. D66 wijst er daarbij op dat een mountainbikeroute een relatief goedkope en toegankelijke voorziening is.

De partij vindt dat er ook gekeken moet worden of aansluiting op de routes in de gemeente Noordenveld mogelijk is. In Noordenveld worden tientallen kilometers route aangelegd.

"Hoe mooi zou het zijn als je in Groningen op kunt stappen en via bijvoorbeeld de Bruilweering en het Peizerdiep aan kunt sluiten op het routenetwerk daar", stelt raadslid Tom Rustebiel

De motie van D66 wordt ook gesteund door de PvdA en de Partij voor de Dieren.