Donar en de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies hebben de samenwerking verlengd. Het nieuwe contract loopt tot 2018.

Met het verlengen van de samenwerking blijven Donar en de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies elkaar ondersteunen op het gebied van ontwikkeling van topsporttalent, hoogwaardige onderzoeksopdrachten en stageplaatsen voor studenten. 

Daarnaast zal Donar blijven trainen op het Willem Alexander Sportcomplex. Het Willem Alexander Sportcomplex blijft ook de uitvalsbasis voor de trainingen en wedstrijden van het U24 team en het RTC.