De Nationaal Coordinator Groningen, Hans Alders, heeft 55 huizen geselecteerd die worden opgekocht door de NAM. Een deel daarvan werd bepaald door loting.

De NAM had 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een proef met een opkoopregeling. Zeker 179 woningeigenaren meldden zich voor de proef en uiteindelijk bleek dat 117 van die aanmeldingen voldeden aan de eisen voor de regeling.

De opkoopregeling was er voor huiseigenaren die hun huis willen verkopen, maar het niet kwijt kunnen. De woning moest wel langer dan een jaar te koop staan en er moest sprake zijn van bijzondere omstandigheden of het feit dat iemand elders aan het werk kan.

De regeling werd ruim overschreven. Huiseigenaren met een huis van minder dan twee ton kregen voorrang. Alle 43 aangemelde woningen zijn ook geselecteerd. Ze krijgen 95 procent van de taxatieprijs.

Een derde van het budget is gebruikt voor duurdere woningen. Alders selecteerde vier gevallen op grond van bijzondere omstandigheden en bij de rest van de aanmeldingen is geloot door een notaris.