De brandweerkorpsen op het Groningse platteland zouden maar wat graag kunnen voldoen aan de vastgestelde aanrijtijd van tien minuten. “Maar het is domweg niet haalbaar”,aldus de Veiligheidsregio.

Volgens André van de Nadort, burgemeester van Ten Boer en verantwoordelijk bestuurslid bij de Veiligheidsregio Groningen, ontbreekt het de regionale korpsen aan de juiste middelen. Hij zegt dat op de site van RTV Noord.

Probleem is dat er te weinig kazernes zijn. Ook drijven de noordelijke korpsen voor een groot deel op vrijwilligers en die moeten eerst nog naar de kazerne komen voordat ze kunnen uitrukken. Bovendien zijn de afstanden op het platteland groter.

De brandweer zet in op preventie met brandmelders. Dit kan slachtoffers voorkomen en bovendien geeft een snelle ontdekking de brandweer de kans om de schade te beperken.