Natuurmonumenten heeft afgelopen maand 20 hectare grasland in Kardinge in Groningen gekocht. Vorig jaar kocht de vereniging in dit gebied ook al 37 hectare weidevogelgraslanden.

Boswachter Reiner Hartog verwacht dat weidevogels baat hebben bij de aankoop omdat het natuurgebied nu een stuk groter wordt. “Kardinge wordt een aaneengesloten natuurgebied wat ons de ruimte geeft om het geschikt te maken voor weidevogels. We willen het beheren zoals kleinschalige landbouwers tachtig jaar geleden boerden. Op die manier willen we kruidenrijke graslanden creëren.’’

In dergelijke graslanden is volop ruimte voor de scherpe boterbloem, smalle weegbree, rode klaver en kamgras die een hoop insecten trekken. Daardoor is het er goed toeven voor jonge weidevogels zoals grutto’s, tureluurs en kieviten.

Natuurgebied Kardinge beslaat in totaal zo’n 300 hectare en bestaat uit bos, moeras, open water en graslanden.