De provincie Groningen geeft nog deze week duidelijkheid of de gemeente Haren in haar ogen zelfstandig kan blijven.

Het provinciebestuur wil het kabinet voor 1 juli laten weten of ze heil zien in zelfstandigheid van Haren of dat ze alsnog aansturen op een fusie met Groningen en Ten Boer.

Haren sprak zich onlangs uit voor zelfstandigheid van de gemeente, ondanks de uitkomsten van onderzoeken die lieten zien dat de gemeente weinig financiële reserves heeft.

De provincie Groningen mag volgens de wet het initiatief nemen tot een herindeling van gemeentes en kan dus Haren verplichten om toch te fuseren.

De gemeente Groningen heeft al laten weten alsnog open te staan voor een fusie. Burgemeester Den Oudsten verwacht ook een constructieve houding van de Harense bestuurders, mocht de provincie aansturen op herindeling.