Groot zonnepark bij Vierverlaten

Bij Vierverlaten komt het eerste zonnepark van de gemeente Groningen. Volgens de gemeente zal de aanleg van het park de regionale economie en werkgelegenheid ten goed komen.

Met de 8500 panelen kan de gemeente Groningen in één keer 6 procent van haar energieproductie duurzaam opwekken. Op termijn is het voldoende voor de energiebehoefte van 587 huishoudens. Het nieuwe zonnepark komt ten westen van Hoogkerk, ten noorden van Vierverlaten en naast de spoorlijn richting Leeuwarden.

Vierverlaten wordt het twaalfde zonnepark van Nederland. Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid: “De gemeente Groningen wil het realiseren van zonneparken versnellen. Zonne-energie is duurzaam en betaalbaar, zonne-energie is nodig. Dit is ook nodig om de doelstelling van een energieneutraal Groningen in 2035 te kunnen halen.”

De aanleg en exploitatie van zonnepark Vierverlaten zal de regionale economie ten goede komen, zegt de gemeente. Voor de aanleg en het beheer wordt namelijk zo veel mogelijk gebruik gemaakt van regionale partijen.

Het college van B en W staat achter de plannen en heeft de raad voorgesteld het benodigde krediet van ruim twee miljoen euro beschikbaar te stellen.

Tip de redactie