Het Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben 2015 afgesloten met miljoenenresultaten.

Uit de jaarcijfers van beide ziekenhuizen blijkt dat het afgelopen jaar goed is verlopen.

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis sloot het boekjaar af met een positief resultaat van 3,87 miljoen euro. Ook zag het de solvabiliteit flink stijgen van 18,7 procent naar 20,6 procent.

"We zijn hier tevreden mee", zegt Hans Feenstra, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Het stelt ons in staat de financiële positie van het ziekenhuis verder te verstevigen en de plannen van de komende jaren mogelijk te maken."

UMCG

Het UMCG boekte een winst van 5,4 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een positief resultaat van 17,7 miljoen geboekt, maar dat kwam in 2014 door incidentele baten.

Volgens het UMCG zelf kan de bedrijfsvoering nog efficiënter. Ook streeft men naar een positief resultaat van 10 miljoen euro per jaar, omdat het dan een financieel gezonde positie behoudt.