Er komt voorlopig geen kabelbaan vanaf de Euroborg naar het centrum van Groningen. De initiator van de plan voor een kabelbaan, de Groningen City Club, is boos op het gemeentebestuur en heeft het plan ‘in de ijskast’ gezet. 

De City Club haalt het plan er pas weer uit wanneer er na de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in een nieuwe gemeenteraad meer belangstelling voor is. Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant. 

De Groningen City Club is zeer teleurgesteld in het college van b en w en in een deel van de Groningse gemeenteraad. Volgens voorzitter Mark Engberts is er zelfs sprake van een "onsympathieke manier van handelen en horen partijen die wederzijds respect hebben zo niet met elkaar om te gaan." De GCC zet daarom haar plan in de ‘ijskast’.

Teleurstelling

Volgens Mark Engberts, voorzitter van de GCC, is er belangstelling van bedrijven en financiers om de kabelbaan te realiseren. Maar omdat de gemeente die toezegging niet wil geven "zet zij het project volledig op slot".

Een en ander staat in een brief aan het college van B en W en aan de gemeenteraad. Daarin laat voorzitter Engberts weten zwaar teleurgesteld te zijn. Dat de gemeente haar medewerking niet wil verlenen is volgens de GCC "een zeer onaardige, maar wel trefzekere manier om duidelijk te maken dat het college de fly-over niet wil."

Amsterdam

De GCC blijft voorstander van een Fly-Over, en krijgt bovendien steun vanuit het Groningse bedrijfsleven (Autogroep Century). Ook is het Groningse kabelbaanplanplan niet meer uniek: Venlo heeft besloten een kabelbaan in te zetten, als vervoer over de Maas en als attractie.

Ook in Amsterdam wordt de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ naar Amsterdam Noord onderzocht. En in Utrecht is er in het kader van de duurzaamheid een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een monorail.