De SP in Groningen vindt dat er meer betaalbare huurwoningen in de stad moeten worden gebouwd.
 

Volgens de socialisten zijn er minder huurhuizen gebouwd dan dat het stadsbestuur en de corporaties hadden beloofd.

De SP-fractie dringt er bij het stadsbestuur op aan prioriteit te maken van het bijbouwen van betaalbare huurhuizen. Volgens de SP was er met de corporaties afgesproken dat er vorig jaar 150 tot 200 huurwoningen zouden worden gebouwd, maar zijn er maar 100 gerealiseerd. Dit zorgt voor een toenemende druk op de sociale woningvoorraad, aldus de SP.

Volgens de SP moeten corporaties ook stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Daarnaast zorgen huurverhogingen ervoor dat er steeds meer betaalbare huurwoningen aan de voorraad onttrokken worden.