Het Groningse provinciebestuur en de colleges van B en W van de elf Groningse aardbevingsgemeenten gaan niet akkoord met het gaswinningsplan van de NAM.

In een brief aan minister Kamp eisen zij dat het plan de prullenbak in gaat.

In de brief schrijven de gezamenlijke Groningse overheden volgens het Dagblad van het Noorden onder meer dat er teveel risico's kleven aan het winningsplan 2016. "Voor de NAM weegt geld verdienen zwaarder dan de veiligheid van de Groningers en de leefbaarheid van het gebied", zo quoot de krant het schrijven.

Volgens de overheden ligt de nadruk te veel op schadeherstel, terwijl deze volgens hen op het voorkomen van schade zou moeten liggen. Daarnaast zou de NAM een te grote vinger in de pap hebben bij de verschillende onderzoeken waarop het winningsplan is gebaseerd.

In het nieuwe winningsplan heeft de NAM aangegeven tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 in totaal 27 miljard kuub gas uit de bodem te willen halen.

Twee weken

Volgens de Groningse overheden zal bij een dergelijke productie de komende vijf jaar gemiddeld elke twee weken een aardbeving met een kracht van 1,5 of meer op de schaal van Richter in het gaswinningsgebied plaatsvinden.

"Wie de veiligheid echt vooropstelt, streeft naar minimalisatie van de gasproductie. Dat gebeurt nu niet", aldus de brief, waarin wordt aangedrongen op een forse verlaging van de gaswinning.