Het terrein van openluchtzwembad De Papiermolen mag aangepast worden voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg bij Groningen. Dat heeft de Raad van State vrijdag besloten.

Een belangrijk onderdeel van het project 'Aanpak Ring Zuid' is het ongelijkvloers maken van het Julianaplein om de doorstroming te verbeteren. Het toekomstige Julianaplein zal een grotere oppervlakte gaan beslaan. Daardoor moet de bergingsvijver naast het verkeersplein opschuiven in de richting van het zwembadcomplex. Hiervoor is een gedeelte van het wijkplantsoen en van het terrein van zwembad De Papiermolen nodig.

Het terrein van het zwembad wordt met ongeveer 1.300 vierkante meter verkleind, ongeveer één vijfde van een voetbalveld. Dit gaat ten koste van bosschages en een stukje van de ligweide.

Om het groene karakter van de ligweide zo veel mogelijk te behouden, wordt onder andere een groene wal aangelegd tussen de weide en het nieuwe Julianaplein.

Omdat De Papiermolen een rijksmonument is, moet de gemeente voor deze aanpassingen een monumentenvergunning afgeven. Twee organisaties dienden samen een beroep in tegen deze vergunning.

De Raad van State is van oordeel dat de indieners van het bezwaar geen direct belanghebbenden zijn en heeft het bezwaar daarom afgewezen.