De Groninger Bodem Beweging en de Groningse Statenfractie van de Partij voor de Dieren willen dat er een parlementaire enquête komt naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen.

Ze reageren daarmee op de onthullingen in het vrijdag gepresenteerde boek 'De Gaskolonie', van NOS-journalisten Reinalda Start en Heleen Ekker en voormalig NOS-verslaggever Margiet Brandsma.

Daarin wordt onthuld hoe Shell en ExxonMobil in 2005 geheime afspraken over het niveau van de gaswinning uit het Groningen-veld maakten met een hoge ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

Shell en ExxonMobil zijn beide voor vijftig procent eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die verantwoordelijk is voor de winning.

Groninger Bodem Beweging

"Het boek de 'Gaskolonie' toont nog eens de noodzaak aan om met de hoogste spoed een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming rondom de gaswinning en wel vanaf het begin van de gaswinning", aldus de Groninger Bodem Beweging (GBB).

"Ook de rol en invloed van Shell/Exxon moet duidelijk worden in het verleden en heden", zo zegt het bestuur van de de belangrijkste belangenvereniging voor Groningse bevingsgedupeerden.

Volgens de GBB is het de hoogste tijd voor een parlementair onderzoek "omdat de hoofdrolspelers nu nog leven". Volgens de belangenvereniging is het nu daarom nog mogelijk een goed inzicht te krijgen in de handelwijze rond de besluitvorming en waar die toe heeft geleid.

Partij voor de Dieren

Ook het Groningse Statenlid Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren wil dat er een parlementaire enquête komt. "De NAM heeft jarenlang iedereen die waarschuwde voor aardbevingen weggezet als dorpsgek. Nu blijkt dat er ook nog geheime afspraken zouden zijn gemaakt met de Rijksoverheid",zo meldt ze in een verklaring.

"Dit kan echt niet. De Groningers hebben er recht op dat nu eindelijk eens de hele waarheid boven tafel
komt", aldus Voerman, die in een brief de andere Groningse Statenfracties oproept aan te dringen op een parlementaire enquête.