Enquête onder Stadjers over functioneren gemeenteraad

Inwoners van de Groningen kunnen online hun mening geven over de gemeentelijke volksvertegenwoordiging. Hiervoor heeft de gemeenteraad zelf de enquête 'Stad & Raad' in het leven geroepen.

Met de online enquête wil de raad onder meer onderzoeken of de Groningse burgers zich gehoord voelen door de raadsleden en of Stadjers vertrouwen hebben in de beslissingen van de gemeenteraad.

"Stad & Raad onderzoekt wat Stadjers weten, meekrijgen en vinden van hun gemeenteraad en zijn functioneren", aldus de raad, die erg benieuwd zegt te zijn naar hoe de Groningers de gemeentepolitiek beleven.

De enquête stelt vragen over onder meer de interesse in en betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek en de ervaringen van Stadjers in hun contact met raadsleden. Er staan verder stellingen in over het functioneren van de raad en de 39 raadsleden en deelnemers krijgen de kans om ideeën en adviezen aan te dragen.

Alle 9000 leden van het 'Stadspanel' hebben een uitnodiging gekregen om aan de enquête mee te doen, maar deelname is niet enkel aan hen voorbehouden. Iedere Groningse gemeenteburger kan de online enquête invullen.

Tip de redactie