Groningse kinderen lopen relatief veel risico om in armoede op te groeien, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2013 groeide 14,5 procent van de Groningse kinderen op in een gezin met een laag inkomen, zo blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is 2,3 procent meer dan het landelijk gemiddelde.

Groningen is daarmee na Zuid-Holland de provincie waar kinderen het vaakst opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Bij een inkomen beneden de lage-inkomensgrens spreekt CBS van risico op armoede. De lage inkomensgrens hangt af van de gezinssituatie.

Gevolgen armoede voor kinderen

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen minder vaak meedoen aan activiteiten dan hun leeftijdsgenoten. Zo kunnen ze niet altijd mee op schoolreis en zitten ze minder vaak op sport of op muziekles.

Voor meer dan de helft van de kinderen in huishoudens met een laag inkomen is er te weinig geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen of om één keer per jaar een weekje op vakantie te gaan.