De VVD en ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad willen de plannen voor een kabelbaan tussen de Euroborg, de Ikea en het centrum van Groningen opnieuw op de politieke agenda.

Volgens het Dagblad van het Noorden vinden beide partijen dat het college van burgemeester en wethouders de plannen te snel en te makkelijk van tafel heeft geveegd.

De Stichting Flyover presenteerde maanden terug een plan voor een rendabele kabelbaan. Het haalbaarheidsonderzoek werd echter naar de prullenbak verwezen. Volgens VVD en ChristenUnie is dat ten onrechte.

Volgens B&W is het risico te groot het aantal van 4.700 passagiers gemiddeld per dag niet gehaald zal worden. Maar de raadsleden wijzen er op dat er in een quickscan uit 2013 nog gesproken werd over 7.700 passagiers per dag, en toen werd dat door het college ook niet als onhaalbaar beoordeeld.

Ook het argument van het college dat een kabelbaan concurrerend kan zijn voor de busbaan op de Europaweg, vinden ze te kort door de bocht, omdat in een raadsbesluit waarin werd besloten tot de aanleg van die busbaan juist werd gezegd dat busbaan en kabelbaan elkaar kunnen aanvullen.

De VVD en ChristenUnie willen nu kijken of ze het plan alsnog besproken kunnen krijgen in de gemeenteraad.