Een politiemedewerker van het korps Noord-Nederland is ontslagen vanwege ‘ernstig plichtsverzuim’.

Volgens de politie werd de medewerker ‘verdacht van ongeoorloofd gedrag wat niet verenigbaar is met het politieambt’. Daarop werd een intern onderzoek gestart. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek, is de medewerker ontslagen.