Het zwemseizoen is nog maar net begonnen, maar in een aantal Groningse zwemwateren is al blauwalg geconstateerd.

Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober en in die periode controleert het waterschap de zwemwateren in de provincie.

Bij de eerste controles van dit jaar bleek dat er al in een aantal zwemwateren blauwalg zit. Daarbij gaat het om de Langebosch in Veendam, de Natte Horizon in Bourtange, het Zwaneveldsgat in Kolham en Plan Zuid in Oude Pekela.

Voor de eerste twee wateren geldt een negatief zwemadvies, voor de andere twee een waarschuwing.

De zwemplassen in de stad Groningen zijn ook gecontroleerd. Daar is geen blauwalg aangetroffen.